top of page

 booking  &  deltagelsespolitik  for KUNSTKOMPAS

1. Bookingmuligheder og betaling:

Studerende kan vælge at booke enten korte kurser eller tilmelde sig for hele sæsonen. Alle bookinger skal fuldføres via vores online system. Fuld betaling kræves ved booking. Vi accepterer visa, mastercard.

 

2. Afbestillings- og refusionspolitik:

Studerende kan afbestille deres booking op til 14 dage før kursusstartdatoen for en fuld refusion, minus et 50 kroner i administrationsgebyr. Afbestillinger foretaget efter denne periode vil ikke være berettiget til en refusion. Særlige hensyn vil blive taget fra sag til sag for ekstraordinære omstændigheder såsom sygdom eller familie nødsituation.

 

3. Fravær og erstatningsklasser:

Vi forstår, at fravær kan forekomme. Venligst meddel skolen mindst inden kl. 10 samme dag i forvejen, hvis du er forhindret i at deltage. Erstatningsklasser tilbydes baseret på tilgængelighed og skal afsluttes inden for sæsonen. Der er ingen refusion for missede klasser.

 

4. Særlige hensyn:

Vores skole er dedikeret til inklusivitet og tilbyder tilpasninger for studerende med sygdomme eller handicap. Venligst kontakt os på her for at drøfte dine behov og eventuel nødvendig dokumentation for at støtte din anmodning om tilpasninger.

 

5. Sundheds- og sikkerhedsprotokoller:

For at sikre sikkerheden og velværet i vores fællesskab, bedes studerende, der føler sig syge eller har været udsat for smitsomme sygdomme, blive hjemme. Skolen følger Vejle kommunes sundhedsretningslinjer for at opretholde et sikkert læringsmiljø.

 

6. Lærerfraværspolitik:

I det sjældne tilfælde, at en lærer er syg og ude af stand til at gennemføre en session, vil vi stræbe efter at finde en kvalificeret erstatningslærer for at sikre kontinuitet. Hvis det ikke er muligt at finde en erstatning, vil den missede klasse enten blive omplanlagt eller, hvis det ikke er muligt, refunderet.

 

7. Ændringer i kursusplanen:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i kursusplanen, og aflyse arrangementer med for få tilmeldinger. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret til tilmeldte studerende så tidligt som muligt. Studerende, der påvirkes af en aflyst klasse, vil blive tilbudt en erstatningsklasse eller en refusion.

 

Sikkerhed og Tillid:

Vores skole forpligter sig til at skabe et sikkert og trygt miljø for alle vores elever. Som en del af denne forpligtelse sikrer vi, at alle vores undervisere og medarbejdere har en aktuel børneattest, der bekræfter, at de ikke har domme, der gør dem uegnede til at arbejde med børn. Vi tror på åbenhed og gennemsigtighed og er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for sikkerhed og integritet.

 

 inklusion og ikke-diskrimination  hos KUNSTKOMPAS

Hos Kunstkompas tror vi på, at kunst er et universelt sprog, der transcenderer grænser og bringer mennesker sammen. Vi er forpligtet til at skabe et miljø, hvor alle, uanset alder, race, køn, seksuel orientering, handicap eller baggrund, føler sig værdsat, respekteret og bemyndiget til at udtrykke sig gennem kunst.

Vores Forpligtelse:

Velkommen til Alle:

Vi tilbyder et sikkert og støttende rum for alle studerende og personale. Vores skole fejrer diversitet og opmuntrer til deling af forskellige perspektiver og erfaringer.

Tilgængelighed:

Vi stræber efter at gøre vores klasser, faciliteter og ressourcer tilgængelige for alle, inklusiv personer med handicap. Kontakt os venligst for at drøfte eventuelle specifikke behov eller tilpasninger.

Ingen Plads til Racisme eller Diskrimination:

Vi står fast imod racisme, sexisme, ableisme og alle former for diskrimination. Enhver form for fordomme, mobning eller chikane vil blive adresseret omgående og seriøst.

Kontinuerlig Læring:

Vi er forpligtet til løbende uddannelse og træning af vores personale og studerende i inklusion, kulturel kompetence og praksisser mod diskrimination.

Åben Dialog:

Vi opfordrer til åben og respektfuld dialog om diversitet og inklusion. Feedback og forslag til, hvordan vi kan fortsætte med at forbedre os, er altid velkomne.

Rapportering af Bekymringer:

Hvis du oplever eller er vidne til adfærd, der strider imod denne politik, bedes du rapportere det til vores personale. Vi lover at undersøge alle rapporter grundigt og tage passende handling for at sikre, at vores skole forbliver et velkomment sted for alle.

Sammen Skaber Vi:

Hos Kunstkompas tror vi på, at vores diversitet er vores styrke. Sammen skaber vi ikke kun kunst, men et fællesskab, der afspejler det bedste af, hvem vi er, og hvad vi stræber efter at være.

bottom of page